les feulles tombent
        les saisson passent
        seul le souvenir demeurewoorden op een van de graven van het kerkhofje in Ozenay
een leeg huis, waar ook slechts herinnering woont
sporen uit een ander leven
gedachten
een moment, zwevend in de tijd
teja, juli 2014

'herinneringen' wol, 220 x 180 cm.