s c h a d u w l e v e n  

Foto's van mijn schaduw op het strand, geprint op transparante zijde.(200 x 130 cm.)
Op deze zijde lappen heb ik in diverse textiel technieken de acht lichaamstelsels weergegeven zoals het hormonen-, zenuwen-, bloedvaten- , lymfe-, ademhaling-, spijsvertering-, bot- en spierstelsel.

Schaduwleven verwijst namelijk ook naar de onbewuste processen in je lichaam.
De voiles zijn zo licht dat ze met elke beweging in de ruimte meebewegen, fragiel en vluchtig.
Als het werk van opzij wordt belicht werpen de geborduurde of geappliceerde delen op hun beurt een schaduw. Als dit door daglicht gebeurt, zullen in de loop van de dag en ook met de seizoenen de schaduwfiguren telkens anders zijn, net zo veranderlijk als het leven zelf.
Een hedendaags vanitas beeld.

Als u op de tumpnails hieronder klikt krijgt u het beeld groter te zien.

 

 


 

botten

lymfe

hormonen

spijsvertering

ademhaling

zenuwen

bloed

spieren
   

 

naar begin

naar textiel

naar anatomie

naar tentoonstelling situatie